Generalforsamling

18. august, 2020 Kl. 19.00 - Birkerød bibliotek, store sal

Forårets generalforsamling blev udskudt pga. corona-nedlukket – nu afholder vi generalforsamling

Indkaldelse er sendt ud til foreningens medlemmer