Portrætkoncert: Svend Hvidtfelt Nielsen

14. oktober, 2018 Kl. 15.00 - Mantziussalen, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød

I anledning af komponisten Svend Hvidtfelt Nielsens 60-års fødselsdag afholdes en portrætkoncert.

På programmet står både kendte værker og uropførelser.

 

Program

Tre små stykker for klaver:

  • Melodier  I-II (1981) Uropførelse
  • Sang for Kirsten Benn  (2011)
  • Samhørighed (2018) Uropførelse

Arie og Dans – lille suite for soloviolin (2004)

Musik for Violin og Klaver (2011)

Divertimento (klavertrio) (1993)

Pause

Kontemplation for Violin og Klaver (2011) Uropførelse

Linjer og tid – suite for solo cello (2010)

Under Sand (klavertrio) (2018) Uropførelse

——-

Musikere

Idinna Lützhøft, violin

Carl Oscar Østerlind, cello

Kristoffer Hyldig, klaver

——–

Om værkerne skriver komponisten

Koncertens to afdelinger repræsenterer lidt forskellige temperamenter. Første afdeling indeholder en i vid udstrækning udadvendt fabulerende musik. Anden afdeling indeholder en musik, der tenderer det indadvendte, drømmende eller måske bare ubeslutsomme, alt efter hvordan man lytter. Lange toner og langsomt tempo dominerer, skønt det absolut ikke er enerådende.

De tre små indledende klaverstykker, som jeg selv spiller, har hver sin særlige historie. Det midterste er – som titlen siger det – skrevet til Kirsten Benn, Ny Musik i Birkerøds stifter og mangeårige formand.

Skønt musikken også indgår i sidste sats af ”Musik for Violin og Klaver”, synes jeg, det er passende at præsentere det separat ved denne lejlighed.

Det sidste er skrevet i år til et nært vennepars guldbryllup og får i dag sin første officielle debut.

Det første af de tre stykker stødte jeg på for nyligt. Det er et af mine allerførste ”klassiske” kompositioner. Det er aldrig blevet spillet, da dets følsomme stil – på trods af en god del bagvedliggende konstruktion – var absolut no go i 1981. Det slog mig, at det mindede temmelig meget om mit nye klaverstykke. Og derfor tænkte jeg, det kunne være sjovt at præsentere dem sammen.

Når jeg har valgt selv at spille, er det fordi jeg ikke har kunnet beslutte mig for præcis, hvordan særligt ”Samhørighed” skal spilles.

Første del af ”Melodier I-II” har jeg kaldt ”Forsøg”, og den forløber i fem korte fraser, med hver sin lille overskrift: Undrende, iagttagende – Forkert – For livligt – Stille – Værdigt skridende. Og om anden del, ”Epilog” hedder det som samlebetegnelse ”Syngende”.

”Arie og Dans – lille suite for soloviolin” er en soloversion af min violinkoncert ”Dance and Detours” som Idinna Lützhøft fremførte suverænt i foråret. Værket er oprindelig skrevet til Helge Slaatto, som i 2002 uropførte violinkoncerten. Der er fem korte satser: Molto agitato, danzante, Calme, Fluente, Intimo og Furioso

”Musik for Violin og Klaver” forløber i fire satser uden titler. Anden sats er for soloviolin og fjerde sats er en udbygget version af ”Sang for Kirsten Benn”. Musikken er skrevet til Kuno Kjærbye og Kirsten Beyer-Karlshøj, som uropførte den i 2012.

”Divertimento” forløber i også i fire satser. Med navne: Arabesk, Intermezzo, Elegi og Finale

Sidste sats blev skrevet som fanfare til et arrangement på Egeskov Slot i den periode, fra 1989 til 1999 hvor jeg underviste på Odense Musikkonservatorium. Da jeg nu havde en sats for klavertrio, synes jeg , at jeg ville udbygge til et større format, der kunne bruges. Karakteren af sidste sats kom til at præge hele værket. Og i 1993 anså jeg stilen for at være alt for lidt moderne og nærmest uanstændigt udadvendt. Så jeg tilføjede undertitlen ”velegnet til salonerne …” Lidet anede jeg, at jeg (sammen med den skiftende tidsånd) ville blive endnu blødere og endnu mere uanstændig med årene.

”Kontemplation for violin og klaver” er i én sats, som varer omkring 10 minutter. Den er skrevet som søsterværk til ”Musik for Violin og Klaver”, som en kommentar til eller meditation over særlige akkordgange fra ”Musik for …”. I to selvstændige forløb glider violin og klaver ind i mellem hinanden.

”Linjer og Tid – suite for solocello” forløber i fire satser: Præludium, Scherzo, Elegi og Coda

Titlen hentyder dels til de melodi-linjer, der på forskellig vis springer ud af celloens spil. Dels til satsen ”Elegi”s forsøg på at ophæve tiden i en serie flageoletklange. ”Linjer og Tid” er oprindeligt skrevet til Jakob Kullberg som uropførte den i 2014.

”Under Sand” er skrevet til Ny Musik i Birkerød og dagens musikere, Idinna Lützhøft, Carl-Oscar Østerlind og Kristoffer Hyldig. Den forløber i én sats på ca. 8 minutter. Titlen hentyder til min egen fornemmelse af, at der er noget under musikken, der prøver at bryde frem. Måske bryder frem. Som om det er en musik, der kæmper for ikke at udsige det, den udsiger. Men det er jo noget sludder!