Foreningen

Medlemskab
Medlemskab af Ny Musik i Birkerød koster 300 kr. om året i kontingent. Som medlem har man fri adgang til alle foreningens koncerter og arrangementer.
For studerende under 25 år er kontingentet 100 kr.

Har du lyst til at blive medlem af foreningen, kan du kontakte foreningens formand, eller du kan indbetale kontingent på foreningens konto: reg.nr. 9570 konto-nr. 172 43 55
Husk at opgive navn, adresse og email-adresse på indbetalingen.

Billetpriser
Den almindelige billetpris til foreningens koncerter er 100 kr.

Medlemmer af Birkerød Kammermusikforening samt studerende under 25 år betaler 50 kr.
Unge under 18 samt elever ved Rudersdal Musikskole har gratis adgang.

Andre rabatter for medlemmer
Adgang til Birkerød Kammermusikforenings koncerter til halv pris
Adgang til Rudersdal Sommerkoncerter til nedsat pris
Evt. øvrige rabattilbud mailes til medlemmerne ad hoc.

De fleste af foreningens koncerter afholdes i Mantziussalen i Birkerød

 

Nuværende bestyrelse:

Anne Holm, formand

Jack Kristensen, næstformand

Dennis S. Hansen, kasserer

Finn Karl Nielsen

Bette Thomas

Elisabet Selin

Henrik Scheel Poulsen

Arrangementet er støttet af